Wu, Zhenggang, Shenzhen Zijian Biotech Co., Ltd, Shenzhen, Guangdong, 518057, China, China