Wu, Zhenggang, HKUST Shenzhen Research Institute, Shenzhen, Guangdong, 518057, China, China