Liu, Yan, Hebei University, Baoding, Hebei, China, 071000, China