Vageshwari, Vageshwari, Experimental Botany and Nutraceutical Laboratory, Department of Botany, DDU Gorakhpur University, Gorakhpur - 273009, (U.P.) India, India