Jadhav, R.S., Department of Pharmacognosy, Pravara Rural College of Pharmacy, Pravaranagar, A/P. Loni BK. Tal. Rahata, Dist. A. Nagar, (Maharashtra) India, India