Gadakh, M.J., Department of Pharmacognosy, Pravara Rural College of Pharmacy, Pravaranagar, A/P. Loni Taluka - Rahata, Dist. A.Nagar, (Maharashtra) India, India