Sahu, Diksha, R.K. Pharmacy College, Azamgarh, Uttar Pradesh-276406, India, India